همدان

در همدان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر همدان، در استان همدان، ایران

اطلاعات شهر همدان

آب و هوای شهر همدان

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۶۳ درصد، فشار: ۲۷۳۹۵.۹۰ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۲۳

ساعت: ۱۷:۳۹

دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)